Európsky týždeň športu 2017 - Na Golianku sme v športe aktívni

Žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra sa v termíne 27.09.2017 – 29.09.2017 aktívne zapojili do celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie v oblasti športu:

„Európsky týždeň športu 2017 – Be active“

Projekt telesnej a športovej výchovy v rámci tejto iniciatívy bol GymGol Nitra – sme aktívni. Každý prítomný žiak prekonával v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy vzdialenosť 2017 metrov spôsobom, ktorý si sám určil.

Výsledky v číslach:

Spolu sme prekonali: 1210,293 km

Zapojilo sa 550 žiakov

Odbehali sme 573,675 km , chôdzou sme prekonali 465,511 km a na kolieskach sme najazdili 171,107 km.

 

Zvládli sme to a dokázali sme všetkým, že Golianko je v športe aktívne.

 

Tabuľka výkonov jednotlivých tried:

Trieda beh (m) chôdza (m) kolieska (m) spolu (m) počet ž.
I.PA 14485 2897 63574 80956 28
II.SA 27229 21179 0 48408 24
III.TA 4544 8588 92742 105874 26
IV.KA 28910 37583 0 66493 23
V.KNA 12102 2017 4034 18153 9
VI.SXA 8068 22187 0 30255 15
VII.SPA 28238 20170 0 48408 24
VIII.OKA 12102 24204 0 36306 18
I.A 34289 12102 0 46391 23
I.B 33604 5433 0 39037 18
I.C 25213 27230 0 52443 26
II.A 30255 22187 2017 54459 28
II.B 11094 35298 8068 54460 27
II.C 6051 0 0 6051 3
III.A 34221 2817 0 37038 14
III.B 17817 32944 672 51433 27
III.C 26541 6051 0 32592 16
IV.A 20170 32272 0 52442 26
IV.B 8068 28238 0 36306 18
I.AJ 35298 13111 0 48409 24
II.AJ 46391 6051 0 52442 26
III.AJ 43366 3026 0 46392 23
IV.AJ 17145 31263 0 48408 24
IV.BJ 27295 3025 0 30320 15
V.AJ 13111 29332 0 42443 23
V.BJ 8068 36306 0 44374 22
           
Spolu: 573675 465511 171107 1210293 550
  573,675 km 465,511 km 171,107 km 1210,293 km 550 žiakov