I.PA sa vrátila so školy v prírode

Krásny týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov – taká bola Škola v prírode v Euromeste Častá – Píla, ktorú v dňoch 2. – 6. 10. navštívili žiaci I.PA. Súťaženie v „Majstrovstvách Európy“ –športové, vedomostné aj kultúrne aktivity –vzájomné súperenie, ale aj pomoc a podpora, to všetko viedlo k formovaniu výborného kolektívu. Úžasní ľudia z Euromesta, ktorí pre deti vytvorili skvelú atmosféru, prispeli k tomu, že rozlúčku so Školu v prírode sprevádzali nielen slzy, ale aj prísľub, že „raz sa sem vrátime“!