Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 130 bodov. V konkurencii 95 škôl to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 18. miesto Nitrianskom kraji. S týmto výsledkom sme v celku spokojní, nakoľko nás v okrese predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. K tomuto úspechu nám svojou aktivitou pomohli nasledovní žiaci:

Názov súťaže

Meno žiaka - trieda

Umiestnenie – kolo

zodpovedný

Cezpoľný beh CH

Pešta – VIII.OKB, Gašparík – VIII.OKB,

Bíro  - VIII.OKB

1.miesto obvodné kolo

6.miesto krajské kolo

Mgr.Podoba

Bedminton CH

Kanás – IV.C,  Bebjak – IV.C

1.miesto obvodné kolo

2. miesto krajské kolo

Mgr. Podoba

Bedminton D

Brestovská – III.C, Nagyová – III.D

1.miesto obvodné kolo

2. miesto krajské kolo

Mgr. Podoba

Futbal CH

Bebjak – IV.C, Belovič – IV.A, Fabiš – I.AJ, Keszely – II.A, Kinče E. – VII.SPA, Kinče J. – VIII.OKB, Kováč – VI.SXB, Martiška – III.B, Miklaš – III.A, Ollari – VIII.OKB,  Pešta – VIII.OKB, Ricci – II.AJ, Rumanovský – IV.A, Ryban – III.B, Záhon – VI.SXB

1.miesto obvodné kolo

6. miesto krajské kolo

Mgr. Slobodová

Futsal CH

Bebjak – IV.C,  Fabiš – I.AJ,  Kinče E. – VII.SPA, Kinče J. – VIII.OKB, Kvasňovský – IV.A,

 Miklaš – III.A, Pešta – VIII.OKB,  Ricci – II.AJ, Rumanovský – IV.A, Ryban – III.B

1.miesto obvodné kolo

2. miesto krajské kolo

Mgr. Slobodová

Volejbal CH

Bíro – VIII.OKB, Janoško – I.A, Kanas – IV.C,

Kováč Š.- II.A, Nováík – VII.SPB, Palko – III.TA,

Pochyba- VII.SPB, Rico – VII.SPB, Rosinský – VII.SPB, Schovanec – VII.SPB, Baniar – OKB

1.miesto obvodné kolo

1. miesto krajské kolo

4.miesto MSR

Mgr. Kuťka

Aerobik

Sedláčková – II.A (1. OK, 1.KK, 2.MSR)

Hankoová – II.AJ, Kmeťová – VIII.OKA, Krajčírová - ?, Záňová - ? (4.-10.miesto KK, účasť MSR)

1. miesto obvodné kolo

1. miesto krajské kolo

2. miesto MSR

Mgr. Maťušová

Atletika

Bahelková – I.B (guľa)

Medvecký – I.B (výška)

Štepánek – VII.SPB (guľa)

Mozola – I.B (3000m, 200m), Chovanec – I.A (100m, diaľka), Bíro (guľa)

3. miesto obvodné kolo

3. miesto obvodné kolo

6.miesto obvodné kolo

Umiestnenie 10. miesto a vyššie v obvodnom kole

Mgr. Podoba

Basketbal CH

Ryban – III.B, Tomanka – IV.KA, Šimek – IV.A,

Cerulík - ?, Mihálik – VI.SXB,  Čaládi – I.A, Štěpánek – VII.SPB, Novák – VII.SPB, 

Gašparík- VIII.OKB, Rathouský – VIII.OKB

2.miesto obvodné kolo

Mgr. Podoba

Basketbal D

Malecká – IV.KA, Oláhová – IV.KA,

Zelovičová- III.B, Dubeňová – I.A, Džačárová – I.AJ, Bahelková – I.B, Šindlerová – VIII.OKB,

Sameljaková – VIII.OKB,

2.miesto obvodné kolo

Mgr. Podoba

Florbal

Dičer – IV.B, Hambalek – IV.B, Jahoda – I.A,

Jurík – IV.A, Kvasňovský – IV.A,

Matejov – III.B, Kohút – III.B, Pustaj – I.A,

Šuba – IV.A, Garay – III.B

Účasť obvodné kolo

Mgr. Czako

Kalokagathia – mladý záchránár

Foldesiová – VII.SPB, Leskovský – VII.SPB,

Rico – VII.SPB, Hubinská – II.AJ

3. miesto obvodné kolo

Mgr. Juráková