Kurz letných pohybových aktivít pre II.A, II.B, II.C, II.AJ, VI.SXA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  kurz letných pohybových aktivít. V školskom roku 2018/2019 sú kurzy organizované nasledovne:

Vedúci kurzu: Mgr. Vladimír Podoba

Triedy:  II.A, II.B, II.C, VI.SXA

Termíny: máj, jún 2019       

Miesto: Terchová, Orava

Podmienky: splav rieky Orava (Gaceľ - Kraľovany), spojené s kempovaním a odbornou výukou, turistika Jánošíkové diery, aquarelax Dolný Kubín

Cena: 45,- Eur

Poznámky:  Termín môže byť upravený podľa aktuálneho počasia