Lyžiarsky výcvik pre II.SA, III.TA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje lyžiarsky výcvik. V školskom roku 2017/2018 nie je kurz organizovaný. Výcvik sa bude realizovať v školskom roku 2018/2019.