Lyžiarsky výcvik pre II.SA, III.TA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje lyžiarsky výcvik.  Výcvik sa bude realizovať v školskom roku 2018/2019. 

TERMÍN: (pondelok - piatok)  11.03.2019 – 15.03.2019 – triedy II.SA, III.TA

MIESTO: Ski family park Malinô Brdo, Hotel Hrabovo, Hrabovo - Ružomberok

DOPRAVA: preprava do strediska súkromnou autobusovou dopravou

                    odchod spresníme pre konaním LV

UBYTOVANIE + STRAVA: Hotel sa nachádza priúdolnej stanici lyžiarskeho strediska.

Ubytovanie v izbách (2,3 lôžkové), každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením, televízorom a balkónom. Súčasťou štandardného vybavenia izby je televízor a pripojenie na internet. Stravovanie v budove ubytovania je zabezpečené formou plnej penzie s celodenným pitným režimom.

POISTENIE: horské poistenie počas lyžovania (tj. zásah horskej služby). Školské úrazové poistenie, zdravotné poistenie v zahraničí. ( Poistenie na krádež batožiny a lyžiarskej výstroje nie je uzatvorená.)

PROGRAM: základný lyžiarsky výcvik,

POZNÁMKA1: žiaci ktorí nemajú lyžiarsku výbavu si ju môžu zapožičať. PKTSV dohodla zapožičanie lyžiarskej výstroje (lyže, lyžiarky, palice, prilba) na celý lyžiarsky kurz cez súkromnú spolupracujúcu firmu za 29,- Eur. Informácie o zapožičaní môžu žiaci získať u Mgr. Vladimíra Podobu

Cena kurzu: 190,- Eur  (150,- štátny príspevok)

                       cena za žiaka 40,- Eur

Záväzné prihlásenie spolu s uhradením doplatku 40,- eur je potrebné vykonať najneskôr do 11.10.2018.

Vedúci kurzu: Mgr. Vladimír Podoba