Máj športových kurzov čas - KOŽZ, KLPA, plavecký

Máj v znamení kurzov športových pohybových aktivít

 

Tradične v máji podľa ŠkVP predmetová komisia telesnej a športovej výchovy organizuje kurzy športových aktivít.

Kurz ochrany života a zdravia - KOŽZ

Výstupový kurz zo vzdelávania v oblasti ochrany života, zdravia a ochrany obyvateľstva je tradične organizovaný v maturitnom týždni. V dňoch 21.5.-23.5.2018 sa triedy III.A, III.B, III.C, III.AJ, VII.SPA zúčastnili tohto programu: turistika v pohorí Tríbeč, výuka kajakárstva a kanoistiky na rieke Nitra, streľba zo vzduchoviek, aeróbny tréningový program s kondičným trénerom a opakovanie poznatkov z civilnej obrany a zdravotnej prípravy obyvateľstva.

Kurz letných pohybových aktivít alias turisticko-vodácky kurz - KLPA

Atraktívny kurz pre motiváciu k pohybu v letnej prírode. Užiť si prechod cez rebríky a lávky v Jánošíkových dierach v Malej Fatre, zregenerovať telo v aquaparku Dolný Kubín, dobrá opekačka a raftovať 18km na rieke Orava. To je to čo tento kurz ponúka. V tomto roku bol organizovaný v 2 turnusoch: 14.5-15.5.2018 (75 žiakov z tried II.AJ, II.B, VI.SXA) a 24.5.-25.5.2018 (48 žiakov z tried II.A, II.C). Počasie nám doprialo, akurát niektorí rafťáci sa trošku okúpali a niektorých poumýval jarný dážď. V závere sme však všetci mali dobrý pocit s pekného, zaujímavého a bezproblémového kurzu. 

         

Plavecký výcvik pre I.PA

Naši najmladší študenti (I.PA) absolvujú vo svojom prvom roku štúdia vždy v septembri školu v prírode a v máji plavecký výcvik v Nitre. 14.5.-18.5.2018 na bazéne v hale SPU Nitra 30 žiakov tejto triedy zdokonaľovalo svoje plavecké zručnosti alebo u niektorých sme zvládli prvé plavecké metre. Všetci úspešne absolvovali záverečný meraný pretek, v ktorom sme zistili, že naša kondička by mohla byť aj lepšia.