Majstrovstvá okresu Nitra - cezpoľný beh - POSTUP NA KRAJ!!!!!

V termíne 27.09.2018 sme si porovnali výkonnosť s ostatnými strednými školami v Nitre v cezpoľnom behu. 

SŠ dievčatá - Simona Bochnovičová IV.A, Petronela Dudášová VI.SXA, Zuzana Šedová III.C - vybojovali výborné 3.miesto

SŠ chlapci - Kamil Furiš - II.AJ, Matej Koiš IV.AJ, Samuel Loži VI.SXA - obsadili 7. miesto

Základné školy a osemročné gymnázia si tento súboj škôl zopakovali 03.10.2018.

OGY dievčatá - Hana Maria Salah Mehager II.SA, Laura Orelová II.SA, Diana Záborská III.TA - úžasne získali 1. miesto a postup do krajského kola. Laura Orelová vybojovala aj indiividuálne 2. miesto. SUPER !!!

OGY chlapci - Chris Hrušovský IV.KA, Adam Kožík III.TA, Samuel Ulrich II.SA - bez bodového umiestnenia

 

Všetkým žiakom ĎAKUJEME a GRATULUJEME k úspechom.