Plavecký výcvik pre I.PA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  plavecký výcvik. V školskom roku 2018/2019 je výcvik organizovaná nasledovne:

Vedúci výcviku:  Mgr. Lívia Maťušová

Triedy: I.PA

Termín: 13.5.-17.5.2019

Miesto: kurz v domácich podmienkach s denným programom, bazén SPU Nitra

Náplň: základný plavecký výcvik: pre začiatočníkov zvládnutie minimálne jedného plaveckého štýlu na vzdialenosť 25m, pre pokročilých zdokonaľovací plavecký výcvik.

Cena: 10,- Eur