Šachisti v akcii - Majsterka Slovenska je z Golianka

Na finálovom turnaji v Topoľčanoch bojovali o titul Majstra SR aj naši žiaci: Maťo Bátora, Maťa Hlavinová a Aylen Strgacich. Najväčší úspech vybojovala naša zahraničná študentka Aylen Strgacich, ktorá k svojmu titulu Majsterky Argentíny pridala školskú Majsterku Slovenska.

25.10.2018 si šachisti v okrese Nitra zabojovali o čo najlepšie umiestnenie v školských majstrovstvách okresu Nitra. Za Golianko sme vyslali 4 reprezentantov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. V podstate Golianko "ovládlo" tento turnaj.

Miroslav Krupa (II.SA) - 1.miesto v kategórii žiaci ZŠ a OGY, 2.miesto v krajskom kole

Matej Bátora (VII.SPA) - 1.miesto v kategórii žiaci SŠ

Aylen Strgacich (III.A) - zahraničná študentka z Argentíny - 1. miesto v kategótii žiačky SŠ

Martina Hlavinová (II.C) - 4. miesto v kategórii žiačky SŠ, 2.miesto v krajskom kole

Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a veľké GRATULUJEME