Škola v prírode pre I.PA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  Školu v prírode. V školskom roku 2018/2019 je ŠvP organizovaná nasledovne:

Vedúci ŠvP: Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Iveta Palková

Triedy: I.PA

Termín: 01.10.-05.10.2018

Miesto: RZ Euromesto, Častá - Píla

Podmienky: spoznávanie triedy, účelové cvičenie OŽZ, školský projekt Dopravná výchova, vzdelávanie v oblasti Európskej únie

Ubytovanie v 3 až 5 lôžkových izbách s vlastnými sociálnymi zariadeniami, stravovanie 6x denne, celodenný pitný režim, zdravotník v stredisku, doobedné vyučovanie podľa informácií uvedených v podmienkach, poobedné zábavné popoludnia so vzdelávacím a teambuildingovým charakterom. Doprava súkromnou dopravnou spoločnosťou.

Cena: 100,- Eur