Školský projekt Dopravná výchova

Školský projekt Dopravná výchova

Trieda: I.PA

Termín: súčasť vyučovania v škole v prírode

Náplň: detská autoškola - elektronické testy, dopravané značenia, hravá dopravná výchova, riešenie dopravných situácií s pohľadu chodcova cyklistov, dopravné hry, elektronické simulácie  

Autor projektu: Mgr. Vladimír Podoba

Zodpovedný za plnenie: Mgr. Iveta Palková