Sledujte naše výsledky - MÁME ICH VEĽA

Všetkých, ktorí chcú vidieť výsledky a mená našich školských reprezententantov pozývame do časti VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ.