Termínovník krajských kôl športových súťaží SŠ

Organizácia krajských kôl školských športových súťaží     
Školský rok: 2018/2019   Stredné školy  
Nitriansky kraj    
       
P.č. NÁZOV SÚŤAŽE ORGANIZÁTOR MK TERMÍNY MK
1. Cezpoľný beh ZŠ + SŠ AC Nové Zámky 10.10.2018
2. Aerobik -žiaci a žiačky SŠ - ŠG Nitra 05.11.2018
3. Bedminton  SŠ Gymnázium Šurany 08.11.2018
4. Florbal - žiačky SOŠ drevárska Topoľčany 20.11.2018
5. Florbal - žiaci SOŠ drevárska Topoľčany 22.11.2018
6. Futsal - žiaci SOŠ služieb, sv. Michala 36, Levice 17.01.2019
7. Hádzaná  - žiačky SŠ - ŠG Nitra 04.02.2019
8. Hádzaná  - žiaci Gymnázium J. Fándlyho Šaľa 06.02.2019
9. Basketbal- žiaci Gymnázium A. Vrábla Levice 07.02.2019
10. Basketbal - žiačky Gymnázium Golianova ul. Nitra 11.02.2019
11. Stolný tenis - žiaci SŠ - ŠG Nitra 14.02.2019
12. Stolný tenis - žiačky SŠ - ŠG Nitra 18.02.2019
13. Volejbal - žiaci Gymnázium Janka Kráľa ZM 09.04.2019
14. Volejbal - žiačky SŠ - ŠG Nitra 11.04.2019
15. Futbal - žiaci SOŠ služieb, sv. Michala 36, Levice 25.04.2019
16. Atletika žiaci a žiačky SŠ - ŠG Nitra 29.04.2019
17. Orientačný beh - žiaci a žiačky + ZŠ SKŠ Gymnázium sv. CM  NR 09.05.2019