Termínovník okresných kôl športových súťaží SŠ

Organizácia okresných kôl školských športových súťaží

Školský rok:      2018/2019         Stredné školy

Nitriansky kraj                           okres Nitra

 

P.č.

NÁZOV SÚŤAŽE

ORGANIZÁTOR

TERMÍN MO

1

Cezpoľný beh ZŠ + SŠ

SKŠ Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

08.10.2018

2

Aerobik -žiaci a žiačky

-----------------------

-------------- 

3

Bedminton žiaci a žiačky

Gymnázium Nitra, Golianova

18. - 19. 10.2018

4

Florbal - žiačky

Športové gymnázium, Nitra

07.11.2018

5

Florbal - žiaci

Športové gymnázium, Nitra

08.11.2018

6

Futsal - žiaci

Gymnázium Nitra, Golianova

15.11.2018

7

Stolný tenis - žiaci

Športové gymnázium, Nitra

04.12.2018

8

Stolný tenis - žiačky

Stredná odborná škola potravinárska, Nitra

05.12.2018

9

Basketbal- žiačky

Gymnázium Nitra, Golianova

09.01.2019

10

Basketbal - žiaci

Gymnázium Nitra, Golianova

10.01.2019

11

Hádzaná  - žiačky

Športové gymnázium, Nitra

16.01.2019

12

Hádzaná  - žiaci

Športové gymnázium, Nitra

17.01.2019

13

Volejbal - žiaci

Gymnázium Nitra, Golianova

19.03.2019

14

Volejbal - žiačky

Športové gymnázium, Nitra

21.03.2019

15

Futbal - žiaci

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra

04.04.2019

16

Orientačný beh - žiaci a žiačky + ZŠ

SKŠ – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

15.4.2019

17

Atletika  žiaci a žiačky

Športové gymnázium, Nitra

17.4.2019