Termínovník okresných kôl športových súťaží ZŠ a OGY

Organizácia okresných kôl školských športových súťaží

Školský rok:      2018/2019         Základné školy

Nitriansky kraj                           Okres Nitra

 

P.č.

NÁZOV SÚŤAŽE

ORGANIZÁTOR OK

TERMÍN MO

1

Cezpoľný beh ZŠ + SŠ                    

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

08.10.2018

2

Bedmintonová súťaž ZŠ

ZŠ Branč

25.10.2018

3

Stolný tenis - žiačky

SKŠ: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

15.11.2018

4

Stolný tenis - žiaci

SKŠ: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

19.11.2018

5

Basketbal - žiačky

ZŠ Na Hôrke, Nitra

22.11.2018

6

Basketbal – žiaci

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

26.11.2018

7

Florbal - žiačky

ZŠ Topoľová, Nitra

27.11.2018

8

Florbal – žiaci

Gymnázium Nitra, Golianova

29.11.2018

9

Volejbal - žiačky

ZŠ Škultétyho 1, Nitra

17.01.2019

10

Volejbal – žiaci

ZŠ Škultétyho 1, Nitra

21.01.2019

11

Gymnastika ZŠ - žiačky

ZŠ s MŠ Lúky, Vráble

21.03.2019

12

Gymnastika ZŠ – žiaci

ZŠ s MŠ Lúky, Vráble

21.03.2019

13

Orientačný beh – žiaci a žiačky + SŠ

SKŠ: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

15.04.2019

14

Hádzaná ZŠ - žiačky

ZŠ Branč

16.04.2019

15

Hádzaná ZŠ žiaci

ZŠ Branč

17.04.2019

16

Vybíjaná

ZŠ Branč

18.04.2019

17

Minifutbal – McDonald s Cup – žiaci a žiačky

ZŠ Fatranská 14, Nitra

29.04.2019

18

Malý futbal  ZŠ – Školský pohár SFZ – žiaci

ZŠ Tulipánová 1, Nitra

02.05.2019

19

Malý futbal  ZŠ – Školský pohár SFZ – žiačky

ZŠ Tulipánová 1, Nitra

06.05.2019

20

Atletika ZŠ + OG

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

23.05.2019