Termíny medziškolských súťaží

Súťaže medzi strednými školami vyhlasuje MŠVVaŠ SR. V tomto terminovníku nájdete predbežné termíny okresných kôl jednotlivých vyhlásených športov.

Organizácia okresných  a krajských kôl školských športových súťaží

Školský rok:      2015/2016         Stredné školy Nitriansky kraj

P.č.

NÁZOV SÚŤAŽE

ORGANIZÁTOR  OK

TERMÍN MO

TERMÍN   MK

1

Cezpoľný beh - žiaci a žiačky + ZŠ

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

24.09.2015

07.10.2015

2

Aerobik – žiaci a žiačky

 

-----

06.11.2015

3

Bedminton- žiaci a žiačky + ZŠ

Gymnázium, Golianova 68, NR 

21.10.2015

12.11.2015

4

Florbal- žiačky

SOŠ veterinárna, Drážovská, NR 

09.11.2015

24.11.2015

5

Florbal- žiaci

SOŠ veterinárna, Drážovská, NR  

11.11.2015

27.11.2015

6

Futsal - žiaci

Gymnázium, Golianova 68, NR  

25.11.2015

19.01.2016

7

Stolný tenis- žiaci

Športové gymnázium

02.12.2015

17.02.2016

8

Stolný tenis- žiačky

 SOŠ potravinárska 

04.12.2015

17.02.2016

9

Hádzaná - žiačky

Športové gymnázium

13.01.2016

03.02.2016

10

Hádzaná - žiaci

Športové gymnázium

15.01.2016

05.02.2016

11

Basketbal- žiačky

Gymnázium, Golianova 68, NR

27.01.2016

09.02.2016

12

Basketbal- žiaci

Gymnázium, Golianova 68, NR

28.01.2016

11.02.2016

13

Volejbal- žiačky

Športové gymnázium 

22.03.2016

12.04.2016

14

Volejbal- žiaci

Gymnázium, Golianova 68, NR  

31.03.2016

14.04.2016

15

Futbal - žiaci

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského 

13.04.2016

22.04.2016

16

Atletika - žiaci a žiačky

Športové gymnázium  

18.04.2016

27.04.2016