Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2014/2015


V školskom roku 2014/2015 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 129 bodov. V konkurencii 96 škôl to znamená 2. miesto v okrese Nitra a popredné umiestnenie v Nitrianskom kraji. S týmto výsledkom sme v celku spokojní, nakoľko nás v okrese predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. Spolu sme do oficiálnych súťaží vyhlásených MŠVVaŠ  zapojili 117 žiakov. Zároveň sme dostali poďakovanie od OÚ Nitra za výraznú pomoc pri organizovaní športových súťaží v okrese Nitra a Nitrianskom kraji, nakoľko sme zorganizovali najviac školských športových súťaží v Nitrianskom okrese.

SÚŤAŽ

Počet žiakov

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Atletika – CH/D

12

4 x 3miesto

4 x 2.miesto

1 x 1. miesto

1 x 2m. - oštep

-

Cezpoľný beh – CH

3

účasť

-

-

Cezpoľný beh – D

3

4.miesto

-

-

Basketbal – CH

10

2.miesto

-

-

Basketbal – D

10

2.miesto

-

-

Bedminton – CH

2

2.miesto

-

-

Bedminton – D

2

1. miesto

2.miesto

-

Florbal – CH

10

účasť

-

-

Futbal – CH

15

účasť

-

-

Futsal – CH

10

3.miesto

-

-

Aerobik – D

8

1 x1.miesto

2 x 4.miesto

1 x1.miesto

2 x 4.miesto

5.miesto

Volejbal – CH

10

1.miesto

1.miesto

4.miesto

Volejbal – D

10

3.miesto

-

-

Hádzaná  - CH

12

1.miesto

5.miesto

-

Šach ZŠ

1

1. miesto

3.miesto

5.miesto

Šach SŠ

1

2. miesto

5.miesto

 

Župná kalokagathia 2014

5

3.miesto

1. miesto

1.miesto

Župná kalokagathia 2015

5

1. miesto

1.miesto

2.miesto