Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 137 bodov. V konkurencii 96 škôl v pôsobnosti NSK to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 6. miesto v Nitrianskom kraji. S týmto výsledkom sme v celku spokojní, nakoľko nás v okrese predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. Spolu sme do oficiálnych súťaží vyhlásených MŠVVaŠ  zapojili 154 žiakov. Zároveň sme dostali poďakovanie od OÚ Nitra za výraznú pomoc pri organizovaní športových súťaží v okrese Nitra a Nitrianskom kraji, nakoľko sme zorganizovali najviac školských športových súťaží v Nitrianskom okrese.

SÚŤAŽ

Počet žiakov

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Atletika – CH/D

24

4x1.miesto

1x3.miesto

2x4.miesto

1x1.miesto (zš)

4x1.miesto

1x3.miesto

1x1.miesto (zš)

 

3x1.miesto

1x3.miesto

1x6.miesto

 

Cezpoľný beh – CH

0

-

-

-

Cezpoľný beh – D

0

-

-

-

Basketbal – CH

10

4.miesto

-

-

Basketbal – D

10

2.miesto

-

-

Bedminton – CH

2

2.miesto

-

-

Bedminton – D

2

7. miesto

-

-

Florbal – CH

12

účasť

-

-

Florbal – D

12

2. miesto

-

-

Futbal – CH

12

2. miesto

-

-

Futsal – CH

12

3.miesto

-

-

Aerobik – D

8

1 x1.miesto

2 x 4.miesto

1 x1.miesto

2 x 4.miesto

5.miesto

Volejbal – CH

12

3.miesto

-

-

Volejbal – D

12

3.miesto

-

-

Hádzaná  - CH

12

1.miesto

4.miesto

-

Šach ZŠ

1

3. miesto

účasť

-

Šach SŠ

1

1. miesto

účasť

-

Župná kalokagathia 2015

6

1.miesto

1. miesto

2.miesto

Župná kalokagathia 2016

6

1. miesto

2. miesto

-