Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 137 bodov. V konkurencii 96 škôl v pôsobnosti NSK to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 13. miesto v Nitrianskom kraji. V okrese Nitra nás predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. Spolu sme do oficiálnych súťaží vyhlásených MŠVVaŠ  zapojili 191 žiakov, čo je o 37 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku.  Zároveň sme dostali poďakovanie od OÚ Nitra za výraznú pomoc pri organizovaní športových súťaží v okrese Nitra a Nitrianskom kraji, nakoľko sme zorganizovali 8 školských športových súťaží v Nitrianskom okrese.

Výsledky v školských športových súťažiach v školskom roku 2016/2017 - tabuľka

SÚŤAŽ

Počet žiakov

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Atletika SŠ– CH/D

8

3x1.miesto

2x2.miesto

2x3.miesto

3x4.miesto

2x5.miesto

1x7.miesto

2x1.miesto

1x2.miesto

 

2x2.miesto

 

Atletika ZŠ – CH/D

10

1x1.miesto

1x2.miesto

1x3.miesto

1x5.miesto

1x8.miesto

1x5.miesto

 

Cezpoľný beh – CH

3

1x 10.m

-

-

Cezpoľný beh – D

3

1x5m.

-

-

Basketbal – CH

12

3.miesto

-

-

Basketbal – D

10

2.miesto

-

-

Bedminton – CH

2

2.miesto

-

-

Bedminton – D

2

5. miesto

-

-

Florbal – CH

12

účasť

-

-

Florbal – D

12

1. miesto

4.miesto

-

Florbal ZŠ - CH

12

4. miesto

 

 

Futbal – CH

12

účasť

-

-

Futsal – CH

12

3.miesto

-

-

Aerobik – D

8

1 x5.miesto

1 x5.miesto

 

účasť

Volejbal – CH

12

4.miesto

-

-

Volejbal – D

12

2.miesto

-

-

Hádzaná  - CH

12

1.miesto

6.miesto

-

Hádzaná - D

12

2.miesto

 

 

Orientačný beh SŠ

6

3.miesto

3.miesto

účasť

Orientačný beh ZŠ

6

2. a 3.miesto

2. a 3. miesto

10. miesto

3. miesto štafeta

Šach SŠ

1

3. miesto

8.miesto

23. miesto

Župná kalokagathia 2016

6

1.miesto

2. miesto

-

Župná kalokagathia 2017

6

1. miesto

1.miesto

2.miesto