Výsledky školy v športových súťažiach v aktuálnom školskom roku

V tejto tabuľke si môžete pozrieť ako sa v tomto škoskom roku  darí našim školským družstvám v športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR.

použité skratky:  OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, MSR - celoslovenské kolo

ŠPORT

Zodpovedný

Výsledok

Cezpoľný beh (CH,D)

Mgr. Podoba

D- 3mOK, CH-7mOK

Cezpoľný beh ZŠ,OG (CH,D)

Mgr. Maťušová

D- 1.mOK, CH- účasť OK

Florbal (D)

Mgr. Podoba

2.mOK

Basketbal (D)

Mgr. Podoba

1.m OK

Florbal  (CH)

Mgr. Podoba

2.mOK

Aerobik (D)

Mgr. Maťušová

1 x postup na MSR

Futsal (CH)

Mgr. Slobodová

2.m OK

Hádzaná (CH)

Mgr. Krivošíková

1.m OK, 5.m KK

Hádzaná (D)

Mgr. Podoba

2.m OK

Florbal žiaci ZŠ a OG

Mgr. Podoba

účasť OK

Šach SŠ

Mgr. Podoba

2.m KK

Bedminton (CH,D)

Mgr. Podoba D - 5.m OK, CH - 6.m OK

Basketbal (CH)

Mgr. Podoba

2.m OK

Basketbal (D)

Mgr. Podoba

1.m OK

Volejbal (CH)

Mgr. Kuťka

3.m OK

Volejbal (D)

Mgr. Kuťka

3.m OK

Futbal (CH)

Mgr. Slobodová

účasť OK

Orientačný beh ZŠ (CH)

Mgr. Maťušová, Mgr. Juráková

účasť OK

Orientačný beh ZŠ (D)

Mgr. Maťušová, Mgr. Juráková

1.m OK, 1.m KK, MSR

Orientačný beh SŠ (CH)

Mgr. Podoba

účasť OK

Orientačný beh SŠ (D)

Mgr. Podoba

účasť OK

Atletika SŠ

Mgr. Podoba

 

Atletika ZŠ

Mgr. Podoba

 

Kalokagathia 2018

Mgr. Juráková

1.m OK, 2.m KK (2018)