Výsledky školy v športových súťažiach v aktuálnom školskom roku

V tejto tabuľke si môžete pozrieť ako sa v tomto škoskom roku  darí našim školským družstvám v športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR.

použité skratky:  OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, MSR - celoslovenské kolo

ŠPORT

Zodpovedný

Výsledok

Cezpoľný beh (CH,D)

Mgr. Podoba

D- 4mOK, CH-13mOK

Cezpoľný beh ZŠ,OG (CH,D)

Mgr. Podoba

D- 3.mOK, CH-21mOK

Florbal (D)

Mgr. Podoba

 

Basketbal (D,CH)

Mgr. Podoba

 

Florbal  (CH)

Mgr. Podoba

 

Aerobik (D)

Mgr. Maťušová

 

Futsal (CH)

Mgr. Slobodová

 

Hádzaná (CH)

Mgr. Krivošíková

 

Hádzaná (D)

Mgr. Podoba

 

Florbal žiaci ZŠ a OG

Mgr. Podoba

 

Šach SŠ

Mgr. Podoba

 

Bedminton (CH,D)

Mgr. Podoba  

Basketbal (CH)

Mgr. Podoba

 

Basketbal (D)

Mgr. Podoba

 

Volejbal (CH)

Mgr. Kuťka

 

Volejbal (D)

Mgr. Kuťka

 

Futbal (CH)

Mgr. Kuťka

 

Orientačný beh ZŠ (CH)

Mgr. Podoba

 

Orientačný beh ZŠ (D)

Mgr. Podoba

 

Orientačný beh SŠ (CH)

Mgr. Podoba

 

Orientačný beh SŠ (D)

Mgr. Podoba

 

Atletika SŠ

Mgr. Kuťka, Mgr. Podoba

 

Atletika ZŠ

Mgr. Juráková, Mgr. Podoba

 

Kalokagathia 2017

Mgr. Juráková, Mgr. Kuťka

1.m OK, KK, 2.miesto MSR