Výsledky školy v športových súťažiach v aktuálnom školskom roku

V tejto tabuľke si môžete pozrieť ako sa v tomto škoskom roku  darí našim školským družstvám v športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR.

použité skratky:  OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, MSR - celoslovenské kolo

ŠPORT

Zodpovedný

Výsledok

Cezpoľný beh (CH,D)

Mgr. Podoba

D- 3mOK, CH-7mOK

Cezpoľný beh ZŠ,OG (CH,D)

Mgr. Maťušová

D- 1.mOK, CH- účasť OK

Florbal (D)

Mgr. Podoba

2.mOK

Basketbal (D)

Mgr. Podoba

1.mOK

Florbal  (CH)

Mgr. Podoba

3.mOK

Aerobik (D)

Mgr. Maťušová

2 x postup na MSR

Futsal (CH)

Mgr. Slobodová

4.mOK

Hádzaná (CH)

Mgr. Krivošíková

1.mOK

Hádzaná (D)

Mgr. Podoba

neúčasť pre chorobu

Florbal žiaci ZŠ a OG

Mgr. Podoba

4.mOK

Šach SŠ

Mgr. Podoba

3x1.m OK, + 4.m OK

1x2.m KK, 1x1.mMSR

Bedminton (CH,D)

Mgr. Podoba D - 3.m OK, CH - 5.m OK

Basketbal (CH)

Mgr. Podoba

2.mOK

Basketbal (D)

Mgr. Podoba

1.mOK

Volejbal (CH)

 

 

Volejbal (D)

 

 

Futbal (CH)

Mgr. Slobodová

 

Orientačný beh ZŠ (CH)

Mgr. Maťušová, Mgr. Juráková

 

Orientačný beh ZŠ (D)

Mgr. Maťušová, Mgr. Juráková

 

Orientačný beh SŠ (CH)

Mgr. Podoba

 

Orientačný beh SŠ (D)

Mgr. Podoba

 

Atletika SŠ

Mgr. Podoba

 

Atletika ZŠ

Mgr. Podoba

 

Kalokagathia 2018

Mgr. Juráková

1.m OK, 2.m KK (2018)