VYHODNOCUJEME - Európsky týždeň športu 2018

Žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra sa v termíne 26.09.2018 – 28.09.2018 aktívne zapojili do celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie v oblasti športu:   „Európsky týždeň športu 2018 – Be active“

Projekt telesnej a športovej výchovy v rámci tejto iniciatívy bol: Golianko láme rekordy

Každý prítomný žiak prekonával v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy vzdialenosť 2018 metrov spôsobom, ktorý si sám určil. Cieľom aktivity bolo zapojiť čo najväčší počet žiakov a zároveň zlomiť rekord z roku 2017. Takže sme chceli spolu prekonať viac ako 1210,293 km (rok 2017) a zapojiť viac ako 550 žiakov (rok 2017). Výsledky Be active 2018 sú:

Spolu sme prekonali: 1 656, 788 km

Zapojilo sa 650 žiakov

Zvládli sme to a dokázali sme všetkým, že Golianko vie lámať rekordy a posúvať svoje hranice úspechu.