Kalendár akcií PKTSV v školskom roku 2017/2018

Aktivita trieda termín zodpovedný
Škola v prírode I.PA 2.10.- 6.10.2017 p. Podoba
ÚC OŽZ 1 všetky triedy sep.-okt., 2017 Podoba
Lyžiarsky kurz 1 I.A, I.B, I.C 11.2.-16.2.2018 Podoba
Lyžiarsky kurz 2 I.AJ, V.KNA 25.2.-2.3.2018 Podoba
Lyžiarsky výcvik II.SA, III.TA školský rok 2018/2019 Podoba
Plavecký výcvik I.PA 14.5.-18.5.2018 Maťušová
Letný kurz 1 II.ABC máj 2018 Podoba
Letný kurz 2 II.AJ, VI.SXA máj 2018 Podoba
Poznávanie Hornej Nitry III. a VII. ročník 23.5-24.5.2018 Podoba
Kurz OŽZ III. a VII. ročník 21.5.-23.5.2018 Podoba
ÚC OŽZ 2 všetky triedy máj, jún 18 Podoba
Súčasťou školy v prírode pre I.PA je aj školský projekt dopravná výchova.
Každoročne jún je mesiacom určeným pre Školské olympijské hry. Tento rok to budú už 6. ŠOH v termíne 21.6.-22.6.2018