Kalendár akcií PKTSV v školskom roku 2018/2019

Aktivita trieda termín zodpovedný
Škola v prírode I.PA 1.10.- 5.10.2018 p. Podoba
ÚC OŽZ 1 všetky triedy sept.2018 Podoba
Lyžiarsky kurz 1 I.A, I.B, I.C 17.2.-22.2.2019 Podoba
Lyžiarsky kurz 2 I.AJ, V.KNA 3.3.-8.3.2019 Podoba
Lyžiarsky výcvik II.SA, III.TA 11.3-15.3. 2019 Podoba
Plavecký výcvik I.PA 13.5.-17.5.2019 Maťušová
Letný kurz 1 II.ABC máj 2019 Podoba
Letný kurz 2 II.AJ, VI.SXA máj 2019 Podoba
Európsky týždeň športu  celá škola 26.9.-28.9.2018 PKTSV
Kurz OŽZ III. a VII. ročník 20.5.-22.5.2019 Podoba
ÚC OŽZ 2 všetky triedy máj, jún 19 Podoba
Súčasťou školy v prírode pre I.PA je aj školský projekt dopravná výchova.
Každoročne jún je mesiacom určeným pre Školské olympijské hry. Tento rok to budú už 8. ŠOH v termíne 20.6.-21.6.2019