Iné aktivity

Plavecký výcvik pre I.PA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  plavecký výcvik. V školskom roku 2017/2018 je výcvik organizovaná nasledovne: Vedúci výcviku:  Mgr. Lívia Maťušová Triedy: I.PA Termín:...
Celý článok

Školský projekt - Školské olympijské hry

7. Školské olympijské hry Trieda: celoškolská aktivita Termín: 21.6.-22.6.2018 Náplň: Individuálne atletické disciplíny - plnenie Olympijského odznaku všestrannosti, turnaje v kolektívnych športoch, vedecké pokusy v spojení so športom, ekológia v spojení so športom, umelecký pohľad na OH a...
Celý článok

Školský projekt Dopravná výchova

Školský projekt Dopravná výchova Trieda: I.PA Termín: súčasť vyučovania v škole v prírode Náplň: detská autoškola - elektronické testy, dopravané značenia, hravá dopravná výchova, riešenie dopravných situácií s pohľadu chodcova cyklistov, dopravné hry, elektronické simulácie   Autor projektu:...
Celý článok

Škola v prírode pre I.PA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  Školu v prírode. V školskom roku 2017/2018 je ŠvP organizovaná nasledovne: Vedúci ŠvP: Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Silvia Tóthová Triedy:...
Celý článok