Novinky

Reprezentujeme slovenskú telesnú a športovú výchovu na Malte

ňa 18. júna 2018 odlietajú na Maltu študenti nášho gymnázia - Regina Nyulassyová (II.AJ), Jakub Patrik (II.AJ) spolu s Mgr. Vladimírom Podobom s cieľom prezentovať inovatívne postupy k plánovaniu a realizácií hodín telesnej a športovej výchovy u študentov SŠ v nadväznosti na štátny vzdelávací...
Celý článok

Máj športových kurzov čas - KOŽZ, KLPA, plavecký

Máj v znamení kurzov športových pohybových aktivít   Tradične v máji podľa ŠkVP predmetová komisia telesnej a športovej výchovy organizuje kurzy športových aktivít. Kurz ochrany života a zdravia - KOŽZ Výstupový kurz zo vzdelávania v oblasti ochrany života, zdravia a...
Celý článok

Lyžovačky úspešne odChopkované

Lyžiarsky a snowboardinfový kurz – prvý ročník TERMÍNY: 11.02.2018 – 16.02.2018 – triedy I.A, I.B, I.C (72 žiakov)                      25.02.2018 – 02.03.2018 – triedy I.AJ, V.KNA (47...
Celý článok

Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 137 bodov. V konkurencii 96 škôl v pôsobnosti NSK to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 13. miesto v Nitrianskom kraji. V okrese Nitra nás predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. Spolu sme do...
Celý článok

Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 137 bodov. V konkurencii 96 škôl v pôsobnosti NSK to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 6. miesto v Nitrianskom kraji. S týmto výsledkom sme v celku spokojní, nakoľko nás v okrese predbehlo len Športové...
Celý článok