Novinky

VYHODNOCUJEME - Európsky týždeň športu 2018

Žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra sa v termíne 26.09.2018 – 28.09.2018 aktívne zapojili do celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie v oblasti športu:   „Európsky týždeň športu 2018 – Be active“ Projekt telesnej a športovej výchovy v rámci tejto iniciatívy bol: Golianko...
Celý článok

Reprezentujeme slovenskú telesnú a športovú výchovu na Malte

ňa 18. júna 2018 odlietajú na Maltu študenti nášho gymnázia - Regina Nyulassyová (II.AJ), Jakub Patrik (II.AJ) spolu s Mgr. Vladimírom Podobom s cieľom prezentovať inovatívne postupy k plánovaniu a realizácií hodín telesnej a športovej výchovy u študentov SŠ v nadväznosti na štátny vzdelávací...
Celý článok

Máj športových kurzov čas - KOŽZ, KLPA, plavecký

Máj v znamení kurzov športových pohybových aktivít   Tradične v máji podľa ŠkVP predmetová komisia telesnej a športovej výchovy organizuje kurzy športových aktivít. Kurz ochrany života a zdravia - KOŽZ Výstupový kurz zo vzdelávania v oblasti ochrany života, zdravia a...
Celý článok

Výsledky školy v športovej činnosti v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 Gymnázium, Golianova 68, Nitra získalo v športových súťažiach 137 bodov. V konkurencii 96 škôl v pôsobnosti NSK to znamená 2. miesto v okrese Nitra a 13. miesto v Nitrianskom kraji. V okrese Nitra nás predbehlo len Športové gymnázium, Nitra. Spolu sme do...
Celý článok