Kto sme?

Predmetová komisia Telesnej a športovej výchovy pracuje v nasledovnom zložení:

Mgr. Vladimír Podoba

aprobácia geografia - telesná výchova, predseda PKTSV,  triedny učiteľ IV.KA, tréner basketbalu BKM Junior UKF Nitra, predseda Rady školy Gymnázia, Golianova 68, Nitra, člen Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra, člen Územnej školskej rady pri Nitrianskom spamosprávnom kraji.

Mgr. Tomáš Žilka

aprobácia telesná výchova - etická výchova, aktívny hráč futbalu

Mgr. Dana Slobodová

aprobácia geografia - telesná výchova, predseda PK GEO,  koordinátorka BK Gymnázia, Golianova 68, Nitra

Mgr. Lívia Maťušová

aprobácia telesná výchova - pedagogika, štátnica taliansky jazyk, trénerka fitness detí a mládeže GymGol klub Nitra, koordinátorka BK Gymnázia, Golianova 68, Nitra, koordinátorka protidrogovej prevencie a patologických javov v školskom prostredí, triedna učiteľka III.TA

Mgr. Vladimíra Juráková

aprobácia geografia - telesná výchova,  koordinátorka SOČ Gymnázia, Golianova 68, Nitra, poverená prípravou školského družstva pre súťaž Kalokagathia - mladý záchranár, triedna učiteľka III.B

Mgr. Soňa Krivošíková

aprobácia biológia - telesná výchova, zástupkyňa riaditeľky školy Gymnázia, Golianova 68, Nitra

Toto je úderná jednotka pre šport Gymnázia, Golianova 68, Nitra.