OŽZ

Účelové cvičenia

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2 a ISCED3, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre je povinné žiakov v oblasti ochrany života a zdravia. Účelové cvičenie sa koná 2 x v školskom roku s pravidla v jesennom a jarnom období. Tvorí...
Celý článok

Kurz OŽZ pre III.ABC, III.AJ, VII.SPA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  kurz ochrany života a zdravia ako vyvrcholenie teoretickej a praktickej účelovej výuky z oblasti civilnej ochrany a zdravotnej prípravy. V...
Celý článok