Kurz OŽZ pre III.ABC, III.AJ, VII.SPA

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a znenia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3, PKTSV Gymnázia, Golianova 68 v Nitre oragnizuje  kurz ochrany života a zdravia ako vyvrcholenie teoretickej a praktickej účelovej výuky z oblasti civilnej ochrany a zdravotnej prípravy. V školskom roku 2018/2019 je kurz organizovaný nasledovne:

Vedúci kurzu: Mgr. Vladimír Podoba

Triedy: III.A, III.B, III.C, III.AJ, VII.SPA

Termín: 20.5.-22.5.2019

Miesto: Nitra okolie

Podmienky: Kurz prebieha v domácich podmienkach s dennou náplňou:

1) Civilná ochrana, streľby so vzduchovej zbrane

2) Pohyb v prírode a profesionálny aeróbny tréning, výcvik kajakárstva a kanoistiky

3) Zdravotný deň s RZS

Cena: 5,- Eur

Poznámky:  Program môže byť pozmenený podľa aktuálneho počasia