Odkazy na fotogalérie našich aktivít

Kurz letných pohybových aktivít 1 - 2018- Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/89

 Kurz letných pohybových aktivít 2 - 2018- Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/88

Školské olympijské hry 2018- Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/90

Škola v prírode I.PA  2014 - Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz:      https://gymgol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=12#gallery/12


Celoslovenské kolo Kalokagathia - mladý záchranár 2014 - Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz:: https://gymgol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=13#gallery/13

Školské olympijské hry 2016 - Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/52


Kurz letných pohybových aktivít 2015 - Ak chcete vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/27

Kurz letných pohybových aktivít 2016 - Ak chceš vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/53

Video kam chodíme na lyžiarsky Ak chceš vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHc6_LhOY6A

Kurz ochrany života a zdravia 2017 Ak chceš vidieť fotky, kopírujte tento odkaz:

Kurzy letných pohybových aktivít 2017Ak chceš vidieť fotky, kopírujte tento odkaz:

Európsky týždeň športu - GymGol Nitra sme aktívny 2017  Ak chceš vidieť fotky, kopírujte tento odkaz: https://gymgol.edupage.org/album/?#gallery/79